Fant svært lave nivå av H202 60 meter unna merd

I en hovedfagsoppgave målte man svært lave nivå av hydrogenperoksid bare 30 til 60 meter unna merden etter en behandling. Men oppgaven fant samtidig at stoffet var ganske stabilt i lab. 

Nvåene var så lave at de ikke ble registrert på måleenhetene.

LES ARTIKKELEN HER