Beregninger for ekvivalenter av bademidler

Ekvivalenter for bademidler.

Et kilo av ett virkestoff kan ikke nødvendigvis sammenlignes med et kilo av et annet. Her kan du se hvor stor reduksjonen i lakselusmidler var i fjor, regnet med metoden til Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett.

Fakta:

Bakgrunn for omregningene

I mange år inneholdt statistikken til Folkehelsa en summering av alle de kilo med ulike virkestoff som ble brukt i lakselusbekjempelsen. Dette førte til flere oppslag i media som ikke tok hensyn til at de ulike midlene var svært forskjellig i virkning per vekt. 

Vi har ofte sammenlignet det med at om du den ene dagen tar en tablett Voltaren på 12,5 mg (diclofenac) for ryggsmertene, mens du den neste dagen i stedet tar 500 mg Paracet (paracetamol), så har du ikke økt legemiddelforbruket med 40-gangen.

Slik er det med lusemidlene også. Noen krever svært høyere doser for å gjøre jobben (i.h.h.t. pakningsvedlegget som ikke at hensyn til resistensutvikling). Tanken er også at den potensielle miljøpåvirkningen er i noenlunde størrelsesorden mindre. Dette kan selvsagt variere med mange forhold, men vi hevder like fullt dette er en mer presis måte å se på det, enn å summere kilo for kilo.

Vi har brukt følgende omregningsfaktorer:

Bad:
Deltametrin=1;
cypermetrin=7,5;
azametifos=50;
H2O2=750 000.
Fôr:
Emamektin=1,
teflubenzuron=120,
diflubenzuron=200

Omregner man til såkalte ekvivalenter, der man tar utgangspunkt i hhv. standarddosen for det i utgangspunktet mest potente badmiddelet (deltametrin), og det tilsvarende fôrmiddelet (emamektin) ser man noen svært interessante trekk.

Svært lavt for bad

For badmidlene så man i fjor et forbruk som man må tilbake til 2006 for å se lavere, (se figur 1).

Dette harmonerer også delvis med utviklingen en får om man analyserer data fra Lusedata. Der ble det i fjor registrert 449 innmeldinger på at det var badbehandling ved minst en merd siste uke, mot 1504 bad-behandlinger i 2016 (se tabell 1 og 2).

Fallet i bruk av legemidler er likevel større enn det Lusedata-tallene tilsier. Man kan spekulere i hvorfor. Ble det brukt mer brønnbåt vs behandling i merd? Og så man i større grad reduksjon i badbehandling på stor fisk? Begge disse faktorene er ting som i seg selv vil redusere bruken av virkestoff.

LES HELE ARTIKKELEN HER

For spørsmål vennligst kontakt,

Elvin Bugge

Daglig leder
Aqua Pharma AS
+47 911 01 112
elvin.bugge@aquatiq.com