Miljøvennlig behandling av lakselus og AGD.

H2O2 er ett vannmolekyl med ett ekstra oksygenatom. Vannmolekylet er bærer av oksygenatomet. Dette fører en oksiderende effekt og stoffet brytes raskt ned til oksygen og vann, uten noe annet utslipp.

Paramove®

Paramove® er ett "Food Grade" godkjent legemiddel for parasittbehandling i akvakultur (H2O2). Stoffet er effektivt mot både lakselus og AGD. 

Fakta om H2O2

Hydrogenperoksid (H2O2) spaltes til H2O (vann) og O2 (oksygen) ved nedbryting, og etterlater ingen rest- eller biprodukter. H2O2 i konsentrat er oksyderende og etsende, men ikke giftig. Molekylet H2O2 er godkjent som legemiddel, til bruk mot lakselus. Det er ingen tilbakeholdelsestid ved bruk av H2O2, slik at fisk kan slaktes umiddelbart etter behandling. H2O2 er godkjent middel av ASC (Aquaculture Stewardship Council), uten restriksjoner. Produktet brukes også til behandlinger mot AGD (amoebic gill disease).

H2O2 er naturlig forekommende i biologiske prosesser, finnes i regnvann/overflatevann, sjøvann  og mange andre plasser. I sjøvann reagerer H2O2  med organisk materiale som alger og brytes raskt ned, tidevannstrøm og bølger fortynner i tillegg H2O2 til svært lave konsentrasjoner på kort tid.

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

HMS

Ved utgangen av 2017 har vi arrangert kurs og delt ut sikkerhetsbevis for mer enn 1600 mennesker globalt. Dette innebærer sikker håndtering av Paramove® for mannskap som arbeider langs mærdene, folk innen logistikk, lokalpolitiet og brannvesenet. Vårt internasjonale engasjement hjelper oss med erfaringsoverføringer som fordeler alle våre kunder med hensyn til sikkerhet.

Ta kontakt med Ørjan Nilsen for mer info eller ønske om kurs/opplæring.

Når det gjelder teknisk sikkerhet, implementerer vi de høyeste standardene der vi opererer. Vi konstruerer og designer tilpasset utstyr med sterkt fokus på å kunne operere på en sikker og ansvarlig måte, med et minimum av menneskelig eksponering.

Alle levende organismer produserer H2O2 som et bi-produkt. Ved fortynning brytes produktet Paramove (H2O2) ned til O2 og H2O. Tilbakeholdelsestid for fisk er 0 dager. Paramove i konsentrat skal i alle henseende behandles med varsomhet. Vi bistår med opplæring i HMS relatert til Paramove, og denne opplæring kan tilpasses ulike nivåer og behov. Vårt teknologiske utviklingsprogram løper kontinuerlig i den hensikt å redusere risiko for mennesker og fisk.  

Fiskevelferd

Fiskvelferd: Livskvalitet som oppfattes av dyret selv over en tidsperiode.
Velferdsindikator: Observerbar, målbar, skalerbar og verifiserbar egenskap hos dyret eller dets miljø, som konstanterer dyrets velferd.
Fiskebaserte velferdsindikatorer: Velferdsindikatorer basert på observasjoner av dyreadferd, biologisk funksjon og helsetilstand.

Dette er parametrene som overvåkes og undersøkes i behandling.

En ny og bevist tilnærming

Paramovebehandling, hydrogenperoksid (H2O2), er en metode med dokumentert effekt mot AGD, lakselus og andre parasitter. Metoden sørget for korrekt brukstøtte og forbedrer fiskens velferdsbehov. Spesielt når man bruker badbehandling i mærd med presenning, vil man oppnå en optimal behandling som gir svært lite stress for fisken, da den mottar behandling i sitt eget habitat uten å pumpe og trenge fisken. God fiskevelferd opprettholdes og forbedres ved mærdbehandling med Paramove.

All AGD og lakselus, rensefisk, bur, nett og utstyr vil bli behandlet. Lakselusegg blir svekket og larven dør under klekking. Dette reduserer krysskontamering og spredning av parasitter til nærliggende lokaliteter.

Under kontrollerte forhold

Ved bruk av Paramove er det viktig at behandlingen foregår under kontrollerte forhold. Vannkvalitet, saltholdighet, turbiditet, oksygen, CO2, temperatur, dosering og eksponeringstid er parametere vi tilpasser oss etter, og opprettholder derfor fiskevelferd under behandling.

Vi har utstyr skreddersydd for dosering og distribusjon av Paramove i mærden, tilpasset fiskens velferd under både AGD og lakselus behandling.

AGD - Ameabic Gill Disease

Etter behandling vil fisken få en betydelig forbedring av den generelle helsetilstanden, da Paramove fjerner eller reduserer amoeba fra gjellene, renser gjærvevet og hjelper til med frigjøring av ferskt vev for oksygenopptak. Man observerer tydelige forbedringer i fiskens adferd og appetitt etter en AGD-behandling. Man ser en langsiktig effekt på AGD og forsinker en gjenoppblomstring av infeksjonen inntil 3 uker etter behandling.

Resultater

Etter en vellykket behandling av Paramove lakselus behandling, blir fisken kvitt parasitten, ubehag opphører og skader får anledning til å helbrede og blir desinfisert.

Nedbrytning i havet:

I en hovedfagsoppgave målte man svært lave nivå av H2O2 bare 30 til 60 meter unna merden etter en behandling. Nivåene var så lave at de ikke ble plukket opp av måleinstrumentene. 

LES MER OM STUDIEN HER

Se konsept video under.

For mer informasjon, kontakt

Elvin Bugge

Daglig Leder
Aqua Pharma Group AS
+47 91 10 11 12 
elvin.bugge@aquatiq.com

Bestilling av behandling:

Arne Wråli

Logistikkleder
Aqua Pharma AS
+47 417 67 918
arne.wrali@aqua-pharma.com

Doserings-konsept

Dette innovative konseptet utføres i samarbeid med våre søsterselskaper Aquatiq® Hygiene Systems, Haugaland Shipping og vår samarbeidspartner rundt mærdbehandlinger, AQS. 

Vår nyutviklede doseringsmetode har gitt en svært høy effektivitet og høy fiskevelferd.

 

Parasitter

Laks:

Sealice and Amoebic Gill Disease (AGD)

Ørret:

Sealice

Kingfish:

Gill- and skin fluk

Seabream:

Gill-parasites

For mer informasjon,

Roy Strøm

Treatment Specialist 
Aqua Pharma AS
+47 948 70 381 
roy.strom@aqua-pharma.com

H202 Fakta

“H202 er et miljøvennlig produkt som består av Hydrogen som er tilsatt oksygen. H202 brytes raskt ned i vann og spaltes til H20 (vann) og O2 (luft) uten noe annet biprodukt. H202 er også kjent som vannstoff og finnes naturlig i fersk frukt, brystmelk og i havet.”

Kontakt oss

Ansatte Aqua Pharma

Roy Strøm

Treatment specialist
Aqua Pharma
+47 948 70 381
roy.strom@aqua-pharma.com

Elvin Bugge

CEO
Aqua Pharma Group
+47 911 01 112
elvin.bugge@aquatiq.com

Neil Crawford

Managing Director
Aqua Pharma UK
+44 771 306 6170
neil.crawford@aqua-pharma.com