Ved utgangen av 2017 har vi arrangert kurs og delt ut sikkerhetsbevis for mer enn 1600 mennesker globalt. Dette innebærer sikker håndtering av Paramove® for mannskap som arbeider langs mærdene, folk innen logistikk, lokalpolitiet og brannvesenet. Vårt internasjonale engasjement hjelper oss med erfaringsoverføringer som fordeler alle våre kunder med hensyn til sikkerhet.

Når det gjelder teknisk sikkerhet, implementerer vi de høyeste standardene der vi opererer. Vi konstruerer og designer tilpasset utstyr med sterkt fokus på å kunne operere på en sikker og ansvarlig måte, med et minimum av menneskelig eksponering.

HMS

Alle levende organismer produserer H2O2 som et bi-produkt. Ved fortynning brytes produktet Paramove (H2O2) ned til O2 og H2O. Tilbakeholdelsestid for fisk er 0 dager. Paramove i konsentrat skal i alle henseende behandles med varsomhet. Vi bistår med opplæring i HMS relatert til Paramove, og denne opplæring kan tilpasses ulike nivåer og behov. Vårt teknologiske utviklingsprogram løper kontinuerlig i den hensikt å redusere risiko for mennesker og fisk.    

For mer informasjon,

Ørjan André Nilsen

Global Safety Manager 
Aqua Pharma AS 
+47 413 09 876 
orjan.nilsen@aqua-pharma.com

Ressurspersoner

Ansatte Aqua Pharma

Ørjan André Nilsen

Global Safety Manager
Aqua Pharma
+47 413 09 876
orjan.nilsen@aqua-pharma.com

COLOURBOX7049093.jpg