Definisjoner av noen viktige parametere:

Fiskvelferd: Livskvalitet som oppfattes av dyret selv over en tidsperiode.
Velferdsindikator: Observerbar, målbar, skalerbar og verifiserbar egenskap hos dyret eller dets miljø, som konstanterer dyrets velferd.
Fiskebaserte velferdsindikatorer: Velferdsindikatorer basert på observasjoner av dyreadferd, biologisk funksjon og helsetilstand.

Dette er parametrene som overvåkes og undersøkes i behandling.

En ny og bevist tilnærming

Paramovebehandling, hydrogenperoksid (H2O2), er en metode med dokumentert effekt mot AGD, lakselus og andre parasitter. Metoden sørget for korrekt brukstøtte og forbedrer fiskens velferdsbehov. Spesielt når man bruker badbehandling i mærd med presenning, vil man oppnå en optimal behandling som gir svært lite stress for fisken, da den mottar behandling i sitt eget habitat uten å pumpe og trenge fisken. God fiskevelferd opprettholdes og forbedres ved mærdbehandling med Paramove.

All AGD og lakselus, rensefisk, bur, nett og utstyr vil bli behandlet. Lakselusegg blir svekket og larven dør under klekking. Dette reduserer krysskontamering og spredning av parasitter til nærliggende lokaliteter.

Under kontrollerte forhold

Ved bruk av Paramove er det viktig at behandlingen foregår under kontrollerte forhold. Vannkvalitet, saltholdighet, turbiditet, oksygen, CO2, temperatur, dosering og eksponeringstid er parametere vi tilpasser oss etter, og opprettholder derfor fiskevelferd under behandling.

Vi har utstyr skreddersydd for dosering og distribusjon av Paramove i mærden, tilpasset fiskens velferd under både AGD og lakselus behandling.

AGD - Ameabic Gill Disease

Etter behandling vil fisken få en betydelig forbedring av den generelle helsetilstanden, da Paramove fjerner eller reduserer amoeba fra gjellene, renser gjærvevet og hjelper til med frigjøring av ferskt vev for oksygenopptak. Man observerer tydelige forbedringer i fiskens adferd og appetitt etter en AGD-behandling. Man ser en langsiktig effekt på AGD og forsinker en gjenoppblomstring av infeksjonen inntil 3 uker etter behandling.

Resultater

Etter en vellykket behandling av Paramove lakselus behandling, blir fisken kvitt parasitten, ubehag opphører og skader får anledning til å helbrede og blir desinfisert.

H202 Fakta

“H202 er et miljøvennlig produkt som består av Hydrogen som er tilsatt oksygen. H202 brytes raskt ned i vann og spaltes til H20 (vann) og O2 (luft) uten noe annet biprodukt. H202 er også kjent som vannstoff og finnes naturlig i fersk frukt, brystmelk og i havet.”

FOR MORE INFORMATION AND QUOTATION PLEASE CONTACT

Ansatte Aqua Pharma

Julie Bugge

Marine Biologist
Aqua Pharma
+47 951 62 390
julie.bugge@aqua-pharma.com