Miljøvennlig behandling av parasitter.

H2O2 er ett vannmolekyl med ett ekstra oksygenatom. Vannmolekylet er bærer av oksygenatomet. Dette fører en oksiderende effekt og stoffet brytes raskt ned til oksygen og vann.

Paramove®

Paramove® er ett "Food Grade" godkjent legemiddel for parasittbehandling i akvakultur (H2O2). Stoffet er effektivt mot både lus og AGD. 

Nedbrytning i havet:

I en hovedfagsoppgave målte man svært lave nivå av H2O2 bare 30 til 60 meter unna merden etter en behandling. Nivåene var så lave at de ikke ble plukket opp av måleinstrumentene. 

LES MER OM STUDIEN HER

Fakta om H2O2

Hydrogenperoksid (H2O2) spaltes til H2O (vann) og O2 (oksygen) ved nedbryting, og etterlater ingen rest- eller biprodukter. H2O2 i konsentrat er oksyderende og etsende, men ikke giftig. Molekylet H2O2 er godkjent som legemiddel, til bruk mot lakselus. Det er ingen tilbakeholdelsestid ved bruk av H2O2, slik at fisk kan slaktes umiddelbart etter behandling. H2O2 er godkjent middel av ASC (Aquaculture Stewardship Council), uten restriksjoner. Produktet brukes også til behandlinger mot AGD (amoebic gill disease).

H2O2 er naturlig forekommende i biologiske prosesser, finnes i regnvann/overflatevann, sjøvann  og mange andre plasser. I sjøvann reagerer H2O2  med organisk materiale som alger og brytes raskt ned, tidevannstrøm og bølger fortynner i tillegg H2O2 til svært lave konsentrasjoner på kort tid.

 

Konsept

Dette innovative konseptet utføres i samarbeid med våre søsterselskaper Aquatiq® Hygiene Systems, Haugaland Shipping og vår samarbeidspartner rundt mærdbehandlinger, AQS. 

Vår nyutviklede doseringsmetode har gitt en svært høy effektivitet og høy fiskevelferd.

 

Parasitter

Laks:

Sealice and Amoebic Gill Disease (AGD)

Ørret:

Sealice

Kingfish:

Gill- and skin fluk

Seabream:

Gill-parasites

 

Her er AQS Odin nå

BÅTSPESIFIKASJONER

Bestilling eller spørsmål:

Arne Wråli

Logistikkleder
Aqua Pharma AS
+47 417 67 918
arne.wrali@aqua-pharma.com

Kontakt oss

Ansatte Aqua Pharma

Elvin Bugge

CEO
Aqua Pharma Group
+47 911 01 112
elvin.bugge@aquatiq.com

Arne Wråli

Logistics Manager
Aqua Pharma
+47 417 67 918
arne.wrali@aqua-pharma.com

Roy Strøm

Treatment specialist
Aqua Pharma
+47 948 70 381
roy.strom@aqua-pharma.com